Onterecht terugzenden

De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien in volgende gevallen ;
– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
– licht versleten artikelen
– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen 
– artikelen die overdreven slijtage vertonen 
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt 
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
– Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Heeft u twijfels, contacteer dan Riuzit via info@riuzit.be .

De koper beschikt in bovenstaande gevallen enkel over het recht om van een aankoop af te zien, mits de goedkeuring van de verkoper, of bij ontstentenis, de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Riuzit.

In geen enkel geval kan Riuzit aansprakelijk gesteld worden voor kosten verbonden aan (onterecht) teruggezonden goederen.